EMDR Terapi Kuşadası

EMDR Terapi (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma) Nedir?

EMDR, hastanın, travmatik anıya odaklanmasını teşvik ederken aynı anda iki taraflı uyarım (tipik olarak göz hareketleri) ile travma anılarıyla ilişkili olumsuz duygularda azalma sağlayan yapılandırılmış bir terapidir. Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) terapisi, insanların travma ve Travma sonrası stres bozukluğu semptomlarından kurtulmalarına yardımcı olduğu kanıtlanmış, kapsamlı bir şekilde araştırılmış, etkili bir psikoterapi yöntemidir. EMDR terapisi, beyindeki işlenmemiş travmatik anıları çözmek için tasarlanmıştır. Devam eden araştırmalar, EMDR terapisini anksiyete, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, kronik ağrı, bağımlılıklar ve diğer rahatsız edici yaşam deneyimleri gibi durumlar için yararlı bir tedavi olarak gösteren olumlu klinik sonuçları desteklemektedir.

EMDR terapisi ile sadece semptomlar ortadan kalkmaz. Yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde değiştirip kişisel gelişim sağlar.

EMDR Nasıl İşliyor?

EMDR, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, diğer psikiyatrik bozukluklar ve bedensel şikayetler için kanıta dayalı bütünleştirici bir psikoterapidir. EMDR’nin dayandığı model olan Uyarlanabilir Bilgi İşleme, psikopatolojinin çoğunun, travmatik veya rahatsız edici olumsuz yaşam deneyimlerinin uyumsuz kodlanmasından ve/veya eksik işlenmesinden kaynaklandığını varsayar.
EMDR terapisi, normal bilgi işleme ve entegrasyonun yeniden başlamasını sağlar. Spesifik olarak EMDR, geçmiş deneyimleri, mevcut tetikleyicileri ve gelecekteki potansiyel zorlukları hedefleyerek geçmiş, şimdi ve gelecek ile ilgili sorunları ele alır, mevcut semptomların hafifletilmesini, rahatsız edici anılardan gelen sıkıntının azalmasını veya ortadan kaldırılmasını sağlar.

EMDR Terapisi Nasıl Uygulanır?

EMDR terapisinde 8 aşamalı, üç yönlü (geçmiş, şimdi, gelecek) bir protokol uygulanır. Hedef, geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması, mevcut semptomların tedavisi, danışanın gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlar karşısında kazandığı yeni bakış açısının yönlendirdiği davranışları gösterebilmesidir.

EMDR Ne Kadar Sürer?

EMDR terapi literatüründe ‘kısa süreli terapiler’ grubunda yer alır. EMDR tedavisinin ne kadar süreceği sorunun tipi, danışanın bugünkü yaşam koşulları, önceki travmaların sayısı ve etkisi ile bağlantılıdır.


ŞİMDİ ARA!
YOL TARİFİ