Şema Terapi Kuşadası

İnsanlar, doğumlarından itibaren çevrelerini, tecrübeleri eşliğinde anlamlandırırlar. Bu tecrübeler, çok küçük yaşlardan itibaren bireyin hayatını ve kişiliğini şekillendirmeye başlar. Aile yaşamı, okul hayatı ve oyunlarla elde edilen tecrübeler, olumlu veya olumsuz olmaları fark etmeksizin bireyin zihnine kazınırlar. Olumlu olanları, bireyin benzer durumları çabucak kavramasını, bu durumları anlamlandırmasını ve bu durumlara ayak uydurmasını sağlar. Böylece kişi için önemli bir avantaj oluştururlar. Olumsuz olanları ise çoğu zaman bireyin bu durumlardan kaçınmasını ve hayatta kalmasını kolaylaştırır. Ancak bazen, insanlar, normalde olumsuz olmayan bazı durumları, tecrübeleri gereği kötü şekilde yorumlayabilir ve hatırlayabilirler. Bu da bireylerde anlamsız korkular görülmesine, çekingenlikler oluşmasına ve kaçınma tarzı davranışlar gözlenmesine yol açar.

Jefferey Young tarafından geliştirilen şema terapi, bahsettiğimiz kalıpların yani şemaların yeniden düzenlenmesi ve değiştirilmesi amacıyla yapılmaktadır. Şema terapiye göre bireyin, tecrübeleri sonucu elde ettiği düşünce ve davranış kalıpları şema olarak isimlendirilir. Bunlar hem olumlu hem de olumsuz nitelikte olabilirler. Olumsuz bir niteliğe sahip olan şemalar (uyum bozucu şemalar), pek çok psikiyatrik hastalığa zemin hazırlayabilir. Bu yüzden sağlıklı ve gerçekçi şemalar ile değiştirilmeleri gerekir. Ancak bu, çoğu zaman hastanın tek başına yapabildiği bir şey değildir. Bu yüzden Jefferey Young, hastaların; bahsi geçen şemaları değiştirebilmelerine yardımcı olmak için şema terapisini geliştirmiştir. Yazımızın devamında ‘’Şema terapi hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır?’’, ‘’Şema terapi kimler için uygundur?’’ ve ‘’Şema terapi ne kadar sürer?’’ gibi merak edilen sorulara yanıt vereceğiz.

Kuşadası şema terapi fiyatları hakkında detaylı bilgi almak için bizi arayabilir; psikiyatri alanında uzman isimlerden olan Uzm. Dr. Duygu Kunt’tan randevu alabilirsiniz.

Şema Terapi Nedir?

Şema Terapi, erken dönem yaşantıların, yetişkinlik dönemindeki yansımalarının keşfine ve değişimine odaklıdır. Uyum bozucu şemalar, genelde çocukluk ve ergenlik döneminde oluşurlar. Ancak uzun yıllar boyunca bireyin hayatını etkilemeye devam edebilirler. Şema terapi, bireyin, bu uyum bozucu şemalar hakkında farkındalık edinmesini sağlar. Bu farkındalık beraberinde, olayların ve duyguların yeniden değerlendirilmesine imkân oluşturur. Böylece kişilerin uyum bozucu şemalarla nasıl baş edeceğini öğrenmiş olması amaçlanır.

Şema Terapisi Neden Yapılır?

Şema terapisi, uyum bozucu düşünce kalıplarının yeniden düzenlenmesi için yapılır. Bu olumsuz kalıplar, bireyin yeni tecrübelerini de etkileme potansiyeline sahiptirler. Değiştirilmedikleri, düzenlenmedikleri takdirde bireyin tüm yaşamını etkileyebilirler. Şema terapisi bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve bireyin çok daha sağlıklı bir psikolojiye sahip olmasını sağlamak amacıyla yapılır.

Uyum Bozucu Şemalar Nelerdir?

Uyum bozucu şemalara örnek olarak şunlar verilebilir:

 • Yetersiz öz denetim şeması.
 • Onay arama şeması.
 • Kendini feda etme şeması.
 • Haklılık şeması.
 • Yüksek standartlar şeması.
 • Yapışıklık/gelişmemiş benlik şeması.
 • Duygusal yoksunluk şeması
 • Başarısızlık şeması.
 • Dayanıksızlık şeması.
 • Bağımlılık/yetersizlik şeması.
 • Terk edilme şeması.
 • Kuşkuculuk şeması.
 • Kusurluluk şeması
 • Sosyal izolasyon şeması.
 • Boyun eğicilik şeması

Bu olumsuz şemalar, şema terapi yardımı ile yeniden düzenlenebilir. Böylece kişinin üzerindeki olumsuz etkileri sonlandırılabilir.

Şema Terapi Hangi Rahatsızlıkların Tedavisinde Kullanılır?

Şema terapi, kronik depresyon ve anksiyete, yeme bozuklukları, tekrarlayan döngüleri içinde barındıran süreğen çift sorunları ve yakın ilişkileri sürdürmede zorlanma, kişilik bozuklukları gibi uzun süreli ruhsal sağlık sorunlarında faydalı olduğu kanıtlanmıştır.

Şema Terapi Nasıl Yapılır?

İlk evrede şema terapisti, şemaları tespit etmesi, çocukluk ve ergenlikteki şemaların kökenini anlaması için danışanlarına yardım eder. Değerlendirme sürecinde terapist, danışanı şema modeli hakkında eğitir. Danışan uyumsuz baş etme biçimlerini, fark etmeyi ve baş etme tepkilerinin şemaların devam etmesini nasıl sağladığını öğrenir. Değerlendirme ve eğitim evresi tamamlandıktan sonra, terapist danışanın ihtiyaçlarına bağlı olarak bilişsel, deneysel, davranışsal ve bireylerarası stratejileri esnek bir tavırla birleştirerek değişime odaklanılır.

Kuşadası Şema Terapi Fiyatları 2022

Kuşadası şema terapi fiyatları, terapinin detaylarına ve kapsamına göre kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Kuşadası şema terapisi fiyatları hakkında detaylı bilgi almak için bizi arayabilir; psikiyatri alanında uzman isimlerden olan Uzm. Dr. Duygu Kunt’tan randevu alabilirsiniz.


ŞİMDİ ARA!
YOL TARİFİ